Kan jeg gjøre endringer i bestillingen etter at jeg har avsluttet den?